ukážky a postupy pri chove

príprava nádoby pre larvu roháča 

najkrajšie chvíle pre chovateľov  

alternatívy odchovu mimo kukly  

Azijský beetle shop 

príprava substrátu a kontrola ideálnej vlhkosti